Skip to content
To WdKA graduates platform
Lieve
Eek

Still a Family

Project details

Year
2020
Programme
Advertising & Beyond
Practices
Autonomous
Minor
photography-new-york

 

 

Lieve Eek

 

Nog steeds een familie, 2019

Digital print on Rag Paper 

32 x ( 32,9 × 48,3 cm )

 

‘Nog steeds een familie’ legt de onderliggende dynamieken van mijn gebroken gezin bloot. Het is een visueel onderzoek, waarmee de invloed van familie op het individu bevraagd wordt. Het verkent een persoonlijke zoektocht die ontstond tijdens te scheiding van mijn ouders. Na eindeloze visuele omzwervingen kwam ik terug bij de essentie waar het al die tijd om bleek te gaan.

 

Voor  deze serie kwam mijn gezin voor de laatste keer bij elkaar op kerstochtend, in ons  ouderlijke  huis. De volgende dag werd de sleutel overgedragen, mijn oude lege kamer vormt het decor van het werk. 

 

‘Nog steeds een familie’ is een compleet familieportret.

 

 

EXPO: This work is on show till the end of march 2021 at Piet Hein Eek Factory Halvemaanstraat 30, 5651 BP Eindhoven

 

 

Lieve Eek

 

‘Still a family’ 2019

Digital print on Rag Paper

32 x ( 32,9 × 48,3 cm )

 

‘Still a family’ reveals the underlying dynamics of my broken family. It is a visual research that aims to  explore the influence of each individual on the family as a whole. It represents a personal quest which originates from the divorce of my parents.After endless visual wanderings, I found my way back to the essence of what I was trying to portray.

For this series, my family reunited for one last time on Christmas morning in the house I grew up in. The following day the key was handed over, the empty room which had been my bedroom for so many years serve as a backdrop.

‘Still a family’ is a complete family portrait.

 

 

 

 

 

 

 

 

About Lieve Eek:

I’m an photographer & Art director.

Want to see more work / questions or say something to me or about this project:

info@lieveeek.nl

http://www.lieveeek.nl

https://www.instagram.com/lieve.eek/?hl=en