Skip to content
To WdKA graduates platform
Madelon
Verbeek

Rød, hvit og blå (Red, white and blue)

The Importance of Subjectivity and Art in Measuring Happiness
Creative Thinking
Autonomous
Red, White and Blue (Rød, hvit og blå)
Rød, hvit og blå (Red, white and blue) is een serie van vier schilderijen die de subjectieve kant van geluk en ongeluk visualiseren van Noorwegen en Nederland. Bij de subjectieve kant wordt er meer ingegaan op de persoonlijke, emotionele ervaring van het geluk en ongeluk van een indi-vidu, welke verder gaan dan de meetbare factoren. In een van de meest gebruikte en bekende geluksmetingen, het World Happiness Report (WHR), wordt er met name gekeken naar meetbare economische, materialistische en sociale factoren. Noorwegen en Nederland staan elk jaar hoog in het WHR, maar bij dit report ontbreekt de subjectieve, emotionele kant, waardoor het WHR een onvolledig beeld van het geluk van de inwoners van een land geeft. Deze schilderijen zorgen voor een completere vertegenwoordiging van het begrip ‘geluk’, die een belangrijk report zoals het WHR zou kunnen aanvullen. Door het gebruik van storytelling-kunst in dit project kan de aandacht van een grotere, jongere doelgroep worden bereikt die zo geprikkeld wordt zich te mengen in de discussie over wat geluk voor hen inhoudt. Want zelfs in de gelukkigste landen van de wereld (conform WHR) kunnen mensen ongelukkig zijn. Er moet dus nu bewustzijn gecreëerd worden van het probleem van de incomplete, conventionele meettechnieken van geluk. De jongeren van nu worden namelijk de beleidsmakers van later. Met de kunst in dit project wil ik aanzetten tot denken over de eigen interpretatie van geluk, hier kritisch op te reflecteren en hoe hier zelf aan bij te dragen of veran-deringen in aan te brengen. Met dit project zet ik de eerste stap richting een visuele, subjectie-ve, aanvullende manier om geluk democratischer te presenteren. #nopo
Audio installation Rød, hvit og blå