Skip to content
To WdKA graduates platform
Zoƫ
van Peperstraten

Spot de mens

Project details

Year
2020
Programme
Fine Art & Design Teacher Training
Practices
Social
Minor
passend-onderwijs-en-leerlingen-zorg

Het aanbod van kunstonderwijs wordt steeds belangrijker. Maar dit aanbod is niet altijd gericht op kinderen met een speciale hulpvraag. Sinds de invoering van de Wet van Passend Onderwijs, in 2014, moeten scholen ervoor zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt. Maar niet elke leerling met een speciale hulpvraag zal naar het speciaal onderwijs verwezen worden. Momenteel draaien er een aantal leerlingen met een autismespectrumstoornis mee in het regulier en particulier onderwijs. Het kan voor docenten lastig zijn om een leerling met problematiek in een klas op de juiste manier onderwijs aan te bieden. Niet elke docent zal hier ervaring mee hebben, of voor opgeleid zijn.

 

In deze handleiding wordt er aandacht besteed aan hoog functionerend autisme binnen het kunstonderwijs. Deze leerlingen hebben een normaal tot hoge intelligentie, maar dit neemt niet weg dat ze veel last kunnen hebben van hun beperkingen. Ze kunnen zich hierdoor soms de vreemde vogel voelen in de groep.

 

De handleiding begint met een introverhaal over autisme. Vervolgens wordt kort en bondig de probleem-/ risicofactoren met daarbij het gewenste docentengedrag beschreven. De informatie hierover is gehaald uit literatuur. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de vermelde literatuur en websites.

 

Let op, deze handleiding is interactief. Scrol daarom met de muis over de afbeeldingen.

Read the research here