Skip to content
To WdKA graduates platform
Romy
Hoolwerf

ROSES, a polluted gift of love

A research on the polluted, economic, cultural & symbolic representation of roses.

Je ware zelf en authenticiteit is wat helpt om deze wereld te creëren. Als persoon en binnen mijn werk wil ik trouw blijven aan mijn idealen en me inzetten voor een meer transparante, eerlijke en duurzame toekomst. Mijn onderzoek toont een activistische houding waarin ik het product, de roos, en deze wereldwijde industrie bevraag.

“De verleiding is het sterkst waar het contrast het gewelddadigst is en verzoening onmogelijk lijkt.”

Jean Baudrillard (Kleinlugtenbelt D. 2014, p.123)

Ik vraag me af hoe we in de toekomst de balans terug kunnen vinden tussen de extreme tegenstellingen die zich op deze wereld voordoen. Tegenstellingen die wij zelf hebben gecreëerd en tot op heden geaccepteerd. Wat ik interessant onderzoeksgebied vind is binnen de extremen van de grote welvarende ‘onnatuurlijke’ industrieën en de huidige noodzakelijke drang naar het behoud van onze natuur en de ‘natuurlijke’ wereld binnen een huidig kapitalistisch economisch systeem dat vanuit mijn perspectief in elk opzicht een fundamenteel verkeerd systeem is voor het behoud van ons ecologisch systeem.

Ik onderzoek de context – relatie van de rozenindustrie, het denk- en wereldbeeld wat is ontstaan vanuit de industriele revolutie en de vervuiling die achter het product, de roos, en deze industrie schuil gaat. De problematiek van deze wereldwijde industrie en het kweken van de ‘perfecte’ ‘natuurlijke’ roos is voor mij de paradox. Een symbool die niet alleen de processen van industrialisatie bekritiseert maar daarbij het gehele kapitalistische systeem dat met zijn consumptie-ideologie ons denken heeft gekoloniseerd.

Wat ik wil bewerkstelligen is bewustwording en gedragsverandering binnen de huidige cultuur door het perspectief op dit product te veranderen door de problematiek van het product en deze industrie zichtbaar te maken.

Curious to see my projects?
Just have a look…
‘SUB ROSA’